Samen doen resulteert

Omslag boek 2 definitief2

Boek: Huisvesting arbeidsmigranten,

Download hier het bestelformulier

Van eigen hand is in 2013 het boek Huisvesting van arbeidsmigranten, van uitvoering tot beleidsvoering verschenen. Het boek biedt belangrijke informatie over de huisvestingsproblematiek en hoe deze aangepakt kan worden. In 2019 is een tweede boek gepubliceerd. Het is een sterk geactualiseerde versie. Het is een praktisch boek dat veel aandacht schenkt aan samenwerking tussen verschillende actoren. Het boek is zeer geschikt voor beleidsmedewerkers, toezichthouders, handhavers en juristen, werkzaam bij gemeenten, en voor andere actoren binnen het veld, zoals de belastingdienst, inspectie SZW, UWV, uitzendbureaus, (vreemdelingen)politie, brandweer, bemiddelaars, projectontwikkelaars, adviesbureaus en advocatuur. Het boek geeft een beeld op beleid, jurisprudentie, bevoegdheden, AVG, samenwerkingsmogelijkheden en veel meer.

Kosten: € 19,50 + € 4,35 verzendkosten (betaalt u binnen twee dagen na bestelling dan € 17,55 + € 4,35 verzendkosten)Meer en meer gemeenten kennen (groeiende) problemen met locaties waar de Nederlandse spelregels niet serieus worden genomen. Te denken valt aan recreatieparken, woonwagencentra, bedrijfsverzamelgebouwen, individuele probleembedrijven e.d. Maar ook huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten leiden regelmatig tot ongewenste of onveilige situaties.

Gemeenten moeten vanwege gebrek aan menskracht of geld in deze tijd kiezen in wat zij oppakken. Soms wordt een keuze voor aanpak vooruitgeschoven. Soms wordt een project opgestart, maar verwatert het vaak in de waan van alle dag. Kies voor FN Integraal milieuadvies om u te ondersteunen om een project snel, kordaat en professioneel op te starten, uit te voeren en (tussentijds) te evalueren.

Bent u op zoek naar een projectleider, (interim) handhavingscoördinator, adviseur integrale handhaving of wilt u een ambtelijk en bestuurlijk verantwoorde risicoanalyse en prioritering laten uitvoeren of een (integraal) handhavingsprogramma laten opstellen? Neemt u dan contact op met FN Integraal milieuadvies!