Overige samenwerking

Voor ons ligt de nadruk op samenwerking. De problematiek vraagt daar vaak om: bundelen van krachten en indien mogelijk informatie uitwisselen. Om die reden heeft FN Integraal milieuadvies diverse projecten voor overheden ondersteund.

Landinrichtingsproject
FN Integraal milieuadvies is in opdracht van de provincie Noord-Brabant co÷rdinerend betrokken geweest bij de landinrichtingsprojecten De Hilver en Weerijs Zuid. Grote projecten met grote belangen voor bewoners, ondernemers en recreanten in een gebied. Projecten met diverse partners, waar onderlinge afstemming essentieel is.

Project 'Wildcrossen in natuurgebieden'
Sport en natuur verdragen zich niet altijd. Dat geldt ook voor een groeiende sport als off roadrijden. In Noord-Brabant heeft dit fenomeen - al dan niet terecht - jaren achtereen geleid tot de meeste klachten van overlast. In opdracht van de provincie Noord-Brabant heeft FN Integraal milieuadvies meerdere jaren adviserend opgetreden bij de organisatie van of het beleid rond handhaving, communicatie en het zoeken naar alternatieven. Daarbij is zeer nadrukkelijk samengewerkt met terreinbeheerders, gemeenten, provincie, politie maar ook met rijders en motorsportbonden.

Samen Sterk in het Buitengebied (SSiB)
In 2009 heeft de provincie Noord-Brabant het initiatief genomen om diverse overheden met belangen in het buitengebied samen te laten werken binnen het project SSiB. Er was veel toezicht, maar dat was versnipperd. En de meeste betrokkenen kenden elkaar niet of wisten niets van elkaars taken en mogelijkheden. FN integraal milieuadvies heeft de provincie bij het opzetten van het project ondersteunt. Gemeenten, provincie, terreinbeherende instanties, waterschappen, politie en NVWA werden bij elkaar gebracht binnen het project. Netwerken, kennisoverdracht en samenwerking is hier de kern om groeiende problemen in het buitengebied gezamenlijk op te pakken. In 2011 en 2012 heeft FN Integraal milieuadvies ondersteuning verleent aan het uitrollen van het project naar de andere regio's van Brabant.