Recreatieparken

Vooral vanwege de problematiek rond permanente bewoning op recreatieparken staan de parken al sinds de negentiger jaren in het nieuws. Strijdigheden met bestemmingsplannen, woningen die niet aan het Bouwbesluit voldoen, steeds verdergaande (illegale) bouw van bouwwerken (soms leidend tot wildgroei), verhoogd risico op brand, onderbrengen van arbeidsmigranten en het onttrekken aan recreatiemogelijkheden zijn de meest bekende items. Maar steeds meer is gaan blijken dat de problemen zich verder opstapelden.

Een aantal recreatieparken - en dat lijken er steeds meer te worden - vervallen tot locaties met een brede problematiek. Soms zijn dat problemen die alleen de gemeente aangaan. Te denken valt aan de onderwerpen bestemmingsplan, Leerplicht, GBA, belastingen (toeristenbelasting, hondenbelasting, WOZ, erfpacht), horeca, bedrijfsactiviteiten, nachtregister, WMO, milieuwetgeving e.d.. Daarnaast kennen ook de politie en de Belastingdienst steeds verdergaande problemen met parken. Steeds meer mensen duiken er in de anonimiteit onder of gebruiken een park als uitvalsbasis voor ongewenste en of criminele actviteiten. Onterecht verkregen huurtoeslag, windhappers en openstaande aanslagen zijn voor de Belastingdienst probleemitems, mede omdat niet altijd de juiste locatie op een park van een persoon bekend is.

De gemeentelijke wens is vaak om terug te keren tot recreatie. Maar hoe? Alleen kun je als gemeente veel doen maar vaak niet afdoende. Soms komt dat door de omvang van de problematiek. Soms ook omdat de tijd vaak ontbeert. Medewerkers die aan de problemen beginnen, vervallen vaak weer in de waan van de dag of missen de broodnodige interne afstemming, waardoor zaken maar half of niet worden opgepakt. Redenen genoeg om de problemen gezamenlijk aan te pakken. FN Integraal milieuadvies kan u daarbij helpen.