Probleembedrijven

Welke gemeente kent ze niet. Bedrijfslocaties die altijd problemen (lijken te) verzoorzaken. In hun directe omgeving vaak een bron van ergernis en altijd goed voor klachten. Stank, geluid, stof of andere overlast geldt soms voor omwonenden. "Onbereikbaar" als het gaat om verbetering voor gemeenten, brandweer en andere instanties. Bedrijven die het vaak voor elkaar krijgen dat ze hun manier van doen lange, soms zeer lange tijd kunnen volhouden. Ambtenaren en overheden worden tegen elkaar uitgespeeld. Soms zijn de eigenaren zeer sterk in de tactiek om overheden aan het lijntje te houden. Zelfs het opleggen van handhavingsbeschikkingen resulteert vaak niet, al dan niet doordat ze geen opvolging krijgen.

FN Integraal milieuadvies verricht maatwerk met aandacht voor de ondernemer maar ook voor (gemeentelijke) bestuurders. Daarnaast heeft FN Integraal milieuadvies een breed netwerk en de juiste contacten maar ook de kracht om probleembedrijven op een tactische manier aan te pakken. Binnen het netwerk zijn relaties met de politie, Belastingdienst, Openbaar Ministerie, Nederlandse Voedsel en warenautoriteit (voormalige Algemene Insectiedienst en Keuringsdienst van waren), de Koninklijke Marechaussee, diverse waterschappen, de Inspectie SZW (voormalige SIOD, Arbeidsinspectie) en anderen.