Van projectleider tot uitvoerder; adviserend en verbindend

FN Integraal milieuadvies heeft veel ervaring op het gebied van integrale handhavingsprojecten. Gezamenlijke problemen blootleggen, analyseren en dan komen tot een gerichte en liefst integrale aanpak, waarbij organisaties en mensen worden verbonden. Overigens hoeft een aanpak van problemen niet per definitie te leiden tot handhaving. De 'Zorgfactor' is steeds belangrijker om aandacht voor te hebben.

Het adviesbureau heeft ervaring in alle facetten van de projecten. Het bureau putte uit zon 30 jaar ervaring bij justitie, politie en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, toen het in 2007 zelfstandig van start is gegaan. Het bureau werkt alleen voor overheden en heeft een groot netwerk. Dat is belangrijk om snel en daadkrachtig te handelen. FN Integraal milieuadvies acteert met aandacht voor bestuurlijke gevoeligheden en de menselijke maat.

FN Integraal milieuadvies is in staat om professioneel de belangen van bestuursrechtelijke, strafrechtelijke en fiscale aard af te wegen teneinde te komen tot een samenwerking die leidt tot het gewenste resultaat.