Arbeidsmigranten

Veel gemeenten kennen problemen met of rond de huisvesting van arbeidsmigranten. De pers heeft hier ook al vaak over gememoreerd. Soms positief maar veelal volgde berichtgeving op constateringen van belabberde situaties. Belabberd veelal in onze ogen die wel Westers gekleurd is, maar vaak ook wel terecht. Brandveiligheid is een ondergeschoven kind bij sommige werkgevers of huisvesters. Zij laten zich nog te vaak leiden door geldelijk gewin. Vaak gaan problemen gepaard met onderbetalingen, soms mensenhandel en uitbuiting. De ervaring leert dat diverse gemeenten nog geen (met de regio afgestemd) huisvestingsbeleid kennen. Zo worden werkgevers voor dit onderdeel ook in het diepe gegooid. Huisvesting van arbeidsmigranten kent dan vaak alleen het sluitstuk: handhaving. Dat is jammer, want er is aan de voorkant veel te voorkomen. Maar als er gehandhaafd moet worden, dan kan een organisatie proberen de situatie zelf aan te pakken om een eind te maken aan de problematiek. Maar regelmatig is dit moeilijk en soms zelfs onmogelijk. Een bredere aanpak is dan effectiever en dat kan een blijvend resultaat geven. Ook kan een gerichte aanpak complementair zijn aan het toezicht op uitleners van arbeid, illegale arbeid, mensenhandel en uitbuiting.

FN Integraal milieuadvies houdt zich al jaren bezig met dit onderwerp. Daarbij valt te denken aan:

  • Opstellen en regionaal afstemmen van beleid
  • Voorbereiden, uitvoeren of leiden van toezichtprojecten
  • Organisatie van de 'Dag van de huisvesting' in Noord-Brabant i.s.m. gemeenten, politie en Belastingdienst
  • Verzorgen training herkenning identiteitsbewijzen voor overheden
  • Verzorgen training Huisvesting van arbeidsmigranten (zie hier)
  • Organiseren van afstemmingsbijeenkomsten voor juristen, beleidsmedewerkers, toezichthouders en handhavers van gemeenten, Belastingdienst, Inspectie SZW en andere overheidsinstellingen

FN Integraal milieuadvies heeft naast de projecten ook een stappenplan opgebouwd om te achterhalen waar arbeidsmigranten binnen de gemeente wonen of verblijven. Want vaak ligt daar het probleem. We weten dat ze er zijn, maar hoeveel er zijn of waar ze wonen, is nog te vaak een gok.

Huisvesting van arbeidsmigranten, van uitvoering tot beleidsvoering

Van eigen hand is in 2013 het boek Huisvesting van arbeidsmigranten, van uitvoering tot beleidsvoering verschenen. Het boek biedt belangrijke informatie over de huisvestingsproblematiek en hoe deze aangepakt kan worden. In 2019 is een tweede boek gepubliceerd. Het is een sterk geactualiseerde versie van het eerdere boek. Het is een praktisch boek dat veel aandacht schenkt aan samenwerking tussen verschillende actoren. Het boek is zeer geschikt voor beleidsmedewerkers, toezichthouders, handhavers en juristen, werkzaam bij gemeenten, en voor andere actoren binnen het veld, zoals de belastingdienst, inspectie SZW, UWV, uitzendbureaus, (vreemdelingen)politie, brandweer, bemiddelaars, projectontwikkelaars, adviesbureaus en advocatuur. Het boek geeft een beeld op beleid, jurisprudentie, bevoegdheden, AVG, samenwerkingsmogelijkheden en veel meer.

Boek bestellen? Kosten 23,85 inclusief verzendkosten. Betaalt u binnen 2 dagen dan is het bedrag 21,90.
Zie de 'Homepage' voor het bestelformulier of stuur een bericht aan .

Boek 2019