Woonwagenlocaties

Veel gemeenten hebben één of meer woonwagenlocaties binnen haar grenzen. Locaties die vaak zeer verschillend zijn van omvang, aard en sfeer. Soms worden ze alleen gebruikt voor bewoning en soms vindt er ook bedrijvigheid plaats. De meeste locaties zijn door de overheden normaal te betreden, hetgeen ook regelmatig gebeurt. Gewone benadering, zoals je dat ook bij reguliere woningen of in woonwijken doet.

Op een aantal locaties zijn overheden jaren weggebleven. Dit vaak om allerlei redenen. In sommige gevallen heeft dat ertoe geleid dat de bewoners hun eigen spelregels gingen bepalen, waarbij overheden niet langer gewenst zijn. Maar soms wordt dat ook (gemakshalve) gedacht van een locatie, terwijl met een normale benadering ook daar zaken zijn te normaliseren. Een aantal voorkomende problemen zijn de illegale bouw of bedrijfsactiviteiten met soms milieugevolgen tot gevolg. Maar ook de beelden van hennepkwekerijen of -knippers en windhappers zijn regelmatig te zien. Daarmee hebben niet alleen gemeenten maar ook de politie en de Belastingdienst hun bemoeienis. Jaren geleden hebben problemen op een locatie mede geleid tot het convenant 'Vrijplaatsen'. Later werd daarvoor het RIEC in het leven geroepen.

Nu op sommige locaties de problemen breder liggen, is afstemming een must. FN Integraal milieuadvies kan u daarbij ondersteunen.